Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RABBIT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801612366
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160125201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801128369
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149749301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997548904
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136666301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 093647067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 68286003000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998094752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122797001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998936241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6518301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999289590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5752001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039490313
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1617301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095584569
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1258901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση