Βρέθηκαν 49 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΕΤΙΝΙΩΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802328680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174424501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΤΟΥ ΣΕΡΟΠ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 172523085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173510901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COOL KIDS NEVER DIE RECORDS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802088003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169690501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΥΜΠΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802000476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167920401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NM DESIGN OBJECTS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801752861
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162693801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BARSAMIAN & RACOVICI Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801733637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162362101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΡΑ - ΤΟΓΚΑΡΙΔΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801598171
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159852701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΟΥΜΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801559599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159136501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

FILOTERRA ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801493508
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157933501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146814784
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157450601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση