Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEALTH CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801902437
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165476501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 023653880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152233501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TV FORUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800691773
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136680201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET LEADS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800661897
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134690901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PAMALL SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800545106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128581701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114878080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119045601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση