Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ROBOCUP ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801385350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155676001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIG BUSINESS STARTS SMALL RETAIL PARTNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801129876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149784901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Boutique Γυμναστήριο Χαλάνδρι ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800913860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144789401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800866147
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143382601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800718439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138212601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΒΑΤΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800675877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135328101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEGANT FACILITIES SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800529801
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127702701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IVAN ZLATKOVSKI TOU TSVETANOV


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 150713773
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136059401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068292358
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9642101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση