Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802163289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171237201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEPTUNEWATERWORLD Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801439504
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156864701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ROBOCUP ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801385350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155676001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIG BUSINESS STARTS SMALL RETAIL PARTNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801129876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149784901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Boutique Γυμναστήριο Χαλάνδρι ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800913860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144789401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115143385
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143674201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800866147
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143382601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800718439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138212601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΒΑΤΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800675877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135328101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση