Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GNT CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801090768
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148865001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΝΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099360381
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3640501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση