Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BIOAXIS HOMECARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801919014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165800901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KLIOMED Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801222862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152104801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHARMA ESSENZA CANNABIS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801058013
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148061801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΠΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800791700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141046901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2017
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043593440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134685301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILONAS HEALTH - ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998179225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123452901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SANTE PLUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999038936
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7210001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ABALASE ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099322444
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4288601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση