Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΓΕΛΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800325619
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116253401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 081314491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8832001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133425255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148058201000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση