Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΣΤΡΙΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801817138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163902901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800909348
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144698001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059915335
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4672501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση