Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EuSIF Smart Mobility ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802434985
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176298601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NAFPLIO INVEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802268481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173323401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRIMALAFT ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801883732
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165146301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801709047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161915601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800857882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143160901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

"ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800840980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142670201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800765190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140122001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΟΨΙΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800746506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139389301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΙΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800744076
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139180301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση