Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801197209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151536301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΤΑ ΜΑΡΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801112452
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149390501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΒΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800646661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133892701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800523704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127268601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800496421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125617401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800412961
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121017001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση