Βρέθηκαν 197 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝ ΟΙΚΩ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 996774854
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175469501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΨΑΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802346543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174743201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802346094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174734801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATURE LIVING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802332563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174491901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS WAY LOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802260620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173168201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MITHEO EVENTS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802243660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172855501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECO LUX TOURISM DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802224503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172474501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARKOUDA ENTERPRISES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802222640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172434701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Hawkeye Engineering Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802180747
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171590301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση