Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Utopia Properties ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800929673
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145167401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRECO MODA AGENCIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800909662
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144701501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EXCLUSIVE PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800904771
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144589901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800792639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141079101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800781809
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140732301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800700633
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137200401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΒΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800646661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133892701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση