Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΚΤΙΝΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801704783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161835601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOOKAHIN Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801606636
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160015001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801454833
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157218701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ambra ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801226105
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152171501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΛΙΟΜΟΙΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997031190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146323601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLAS for Education,Business&Properties,Cosulting&Services P.C


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800896810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144405901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση