Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXPRESS MARKET Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801924430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166044401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENANCE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801506871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158163601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLARIDA GOGA ΤΟΥ FLAMOUR


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154076273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153875901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΜΣΜ ΗΛΙΑΚΤΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800950738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145596901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)VENTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800881058
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143847401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2017
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISTIE THOMAS DESIGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800854660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143078001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077347359
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132977601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση