Βρέθηκαν 51 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EUROSTART CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801785542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ACTIVE 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801703983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161818801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2021
  • ACTIVE 

FORWARD MEDIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801432933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156716901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2020
  • ACTIVE 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 170695674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156757301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2020
  • ACTIVE 

ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801285180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153519901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ACTIVE 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 111245480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149591001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ACTIVE 

APPLIED PROFESSIONAL TRAINING ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801057599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148051501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2018
  • ACTIVE 

HEMPOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 801050746
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147891601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-10-2018
  • ACTIVE 

RADNET ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801023260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147178501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2018
  • ACTIVE 

ΜΕΝΤΟΡ 17 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800923945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145031801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2018
  • ACTIVE 

Σύνδεση