Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EUROSTART CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TAURUS WOOD Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801656511
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160942401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

BIRDIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800652317
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134189601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΛΥΤΟ CREATIVE SPOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800632392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133126601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999604766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8724401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999726106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7750101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ MEDIA & ADVERTISING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999961874
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4519401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099936466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4032301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση