Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΛΙΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802067529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169285601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

METASTEPS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801995649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167821001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MADE IN GREECE MEDIA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801471332
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157533301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΥΡΛΑΙΦ.ΕΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801326405
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154465801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIEWMAX - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800778424
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140643001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOTICE CONTENT AND SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800705087
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137541301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MM PUBLICATIONS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800695993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136942801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FANTASTIC HOLIDAYS IN GREECE I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800562011
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129457401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση