Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801427449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156587201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

S RATED GAMES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801392170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155816527000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NARRATOLOGIES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801338914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154700301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VGL ESPORTS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦAΛAIOYXIKH ETAIPIA


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800977695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146159701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - ΜΟΥΣΣΑΣ Ι. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800830949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142385701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SEVEN CELLS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800619591
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132508501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π - ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ Δ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800318296
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115742401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOBILAB ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998641832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7172901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΔΑΜ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094436250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1998901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση