Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

POBUCA –SIEBEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 099457037
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4000801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRAPEVINE DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801363529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155192501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SERVACCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800846290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142838901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800688098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136472401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INCELLIGENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800589127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131037001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΣΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 095401813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1750401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση