Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

WORLD VIBES PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802037758
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168654001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801544629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MADE IN GREECE MEDIA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801471332
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157533301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LUMAD MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801263010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152989701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STREAMER SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800839471
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142645001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800797580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141230001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOTICE CONTENT AND SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800705087
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137541301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIRDIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800652317
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134189601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΚΗΣ Ν. -Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998831062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7061901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση