Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KINESSO HELLAS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801539275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158758301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NARRATOLOGIES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801338914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154700301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G&T PRODUCTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801235716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152371601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YETI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800997842
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146613701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - ΜΟΥΣΣΑΣ Ι. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800830949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142385701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AUTHORWAVE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997943720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122783501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099756210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3759501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IPG Mediabrands Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094434268
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1905501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094348620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 772201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση