Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801570217
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159321501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIEW MASTER EVENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801330627
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154543801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LOCAL PLANET HELLAS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801138406
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149978001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SHOWBIZ.ART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800962516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145834901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

221 ΜΟΙΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800840377
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142670901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIEWMAX - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800778424
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140643001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση