Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROBOOKS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801727888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162264501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800765416
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140129201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Άυλα Ελληνικά Μνημεία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800607961
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131926101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800448853
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123158301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση