Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CS MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801970747
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167301601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDIA TIME Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801874016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164969601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034869280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155316701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANGEL MEDIA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800816617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141946201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998312089
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8215901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MSCOMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998300797
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7819101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΚΗΣ Ν. -Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998831062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7061901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999289590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5752001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση