Βρέθηκαν 43 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELLENIC OPENFIBER SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996690230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161388101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEAD NET NETWORK SECURITY SOLUTIONS AND PROFESSIONAL SERVICES


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801700225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161745101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGITAL PLANET SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801696152
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161680201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CYBERFLIP SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801696084
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161678801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ITHACA TELECOMMUNICATIONS-INFORMATION TECHNOLOGY-AUTOMATION S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801521118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VM SECURITY Single Member Private Company-Private Security Services Company


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801472316
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157550201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DGCOM SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801434348
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156745601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2020
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ALPHA ΟMEGA ZED SINGLE MEMBER LTD


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801334325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154621501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC POWER & GRID SINGLE MEMBER SA


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRID TELECOM SINGLE MEMBER SOCIETE ANOMYME


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801088620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148802001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση