Βρέθηκαν 134 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800647473
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133940401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SLEED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997948659
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9422801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Y CLUB PROJECT Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802154674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171058701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIONDOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802121004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170371501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE MUSIC SHOW Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802080080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169534001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GET DATA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801921648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165881001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801891351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165271901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDIA TIME Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801874016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164969601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση