Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

UGI WHOLESALE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801563828
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159208901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EIGHT BELLS LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε. ΥΠ
Α.Φ.Μ 996807320
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155287901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JSK TECH Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800797082
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141217301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHAMOBILE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800704472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137503501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOSTMEIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800683355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136175501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038501531
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134483201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIMOCO GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800637690
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133422801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800632945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133151701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800610210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132030501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση