Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΞΤΡΑΜΠΙΤ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800953311
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145645401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONSULTING MANAGEMENT DEVELOPMENT KNOWLEDGE Single member P.C


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800811695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141666501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIMAST COMMUNICATIONS LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997801926
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128118001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997801350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9269501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MODULUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998301677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7840701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση