Βρέθηκαν 125 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802478306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177107001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Connecting Business Συστήματα υπηρεσιών και πληροφοριών Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802409362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175849201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BYTECRAFT SOFTWARE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802395285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175598601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800647473
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133940401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OPENCORE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802289765
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173718301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WAVE LOGIC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802246231
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172905701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AI Ops Consulting ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802187392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171717001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

farmAIr Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802185454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171680401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GRANDOO Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802183239
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171635101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2023
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Medidoc Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802139425
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170744301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση