Βρέθηκαν 90 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Propertising Marketing Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802355853
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174907101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜainSys Ανώνυμη Εταιρία– Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999239906
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6609101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEXTURE HARMONIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802287514
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173681401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACCENTURE ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802240804
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172799501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996541942
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172763901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GRANDOO Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802183239
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171635101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2023
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802134000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170631901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGITAL SYSTEM ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802101380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169968301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AquaIQ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801997920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167872601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASPIRE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801991560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167732601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση