Βρέθηκαν 142 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INTRACOM VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801959510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167068101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORPUS CONSULTANCY FIRM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801932699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166470101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MBN HOLDING Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801905175
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165524201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GH XENIA BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801865204
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164806101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRA ESTATE ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801834577
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164219601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801781820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163223101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΨΥΚΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801712052
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161975601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801704783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161835601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΑΝ GROUP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801696207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161680701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση