Βρέθηκαν 146 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802060725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169148101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LUGUS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801998142
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167879101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIMPLEIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801991386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167729801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRACOM VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801959510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167068101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORPUS CONSULTANCY FIRM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801932699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166470101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MBN HOLDING Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801905175
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165524201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GH XENIA BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801865204
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164806101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRA ESTATE ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801834577
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164219601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801781820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163223101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση