Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CDP DEVELOPMENT Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801968764
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167251701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUNRIDER HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801834878
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164223301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VAL WIND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801760431
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162828301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801435820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156783801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800907275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144651701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AD OPERATION EXPERTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800726821
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138579704000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση