Βρέθηκαν 115 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802445674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176494501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

G.F. Kyritsis ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802198517
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171930201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SCYTALE INVESTMENTS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802137782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170709401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIMPLEIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801991386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167729801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE OAK FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801988738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167668601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

APOLLO ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801986769
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRACOM VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801959510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167068101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΚΙΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801921925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165887501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση