Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FORTIVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801213160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151882701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ Α. & Γ. ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999240573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6882901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801081133
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148626901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERSA ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801000571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146676501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800907275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144651701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800858240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143170201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800825061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142216501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800589742
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131053701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800589674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131054401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση