Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800906788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144640301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CREACE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800452829
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123375201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800412961
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121017001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση