Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AVP WEALTH MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801447805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157054901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GKD DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801090639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148860801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801437977
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156832501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TGR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801227544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152204201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GVF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800857937
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143162901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGRO PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800851484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142997801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΛΙΝΤΟΡ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800663123
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134741601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση