Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DEXIA CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802276120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173460001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRACOM VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801959510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167068101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

K - GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801529720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158583701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVP WEALTH MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801447805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157054901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800901770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144516301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RAPID CREDIT SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800726464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138561701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LEVANT ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998158832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8196201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099553836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3763601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση