Βρέθηκαν 203 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝ ΟΙΚΩ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 996774854
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175469501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΜΑΥΡΟΣ - Β. ΜΑΥΡΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802285268
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173634201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ - ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802193301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171828801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RealMed ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802119402
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170339901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΣΚΟΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802099539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169930901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEXUS VILLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802094440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169828201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΡΕΚΟ ΦΥΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802077850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169488001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVERTY PROPERTY ILIANTHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802073303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169402201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996583472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166165001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LAVISH ESTATE AND PROPERTY MANAGΕMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801684638
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161447607000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση