Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VINITUS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 802268407
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173322301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ACTIVE 

LAVISH ESTATE AND PROPERTY MANAGΕMENT SMSA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801684638
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161447607000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2023
  • ACTIVE 

BRYTE INVESTMENTS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802056576
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168848801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2023
  • ACTIVE 

TRINITY PROPERTY MANAGEMENT P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802033680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168566201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2023
  • ACTIVE 

SUNSET COVE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801983847
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167576201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2022
  • ACTIVE 

INVENTIO EDGE DEVELOPMENT Single Member Societe Anonym


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801980974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167521001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2022
  • ACTIVE 

SKY HIGH SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801978340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167472101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2022
  • ACTIVE 

WILHELMINA INVESTMENTS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801944219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166758001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-10-2022
  • ACTIVE 

GH SERVICES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801852560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164573101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2022
  • ACTIVE 

ELA FIVE SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801836294
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164252301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2022
  • ACTIVE 

Σύνδεση