Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801554520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159038807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BusinessMonitor Aνώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801195646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151500901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΝΣΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800923331
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145020601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAZARS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800826600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142262101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C&A ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800656261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134406101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YOUR CONFIDENCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800536134
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128192701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση