Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BusinessMonitor Aνώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801195646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151500901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΝΣΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800923331
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145020601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAZARS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800826600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142262101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELKTHESIS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800656838
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134438101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C&A ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800656261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134406101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YOUR CONFIDENCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800536134
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128192701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση