Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GKD DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801090639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148860801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OPTIMUM GROWTH O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801426059
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156550301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4K GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801234989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152358201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BusinessMonitor Aνώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801195646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151500901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801142493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150079001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAZARS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800826600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142262101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση