Βρέθηκαν 42 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801438359
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156836601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EXECUTIVE AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801733300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162355801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FK Consulting Services Ανώνυμος Εταιρεία (ή Α.Ε.)


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800413889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121080001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUN YIELD HELLAS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801414699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156323101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801382949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155626301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.ΑΡΓΥΡΟΣ - Κ.ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800349783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117759301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OFFICIUM Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801246012
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152605701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

P & M TRANSLATION AND TAX SERVICES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800922807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145008901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση