Βρέθηκαν 147 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802236133
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172701701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΣΤΑ ΒΕΡΙΤ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802142896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170811701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802060725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169148101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

APOLLO ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801986769
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONION LEADERSHIP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801956126
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166988901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2K PROPERTIES GR ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801943597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166746201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GK MASTER CONSULTING Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801852012
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164560901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801822787
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163999401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση