Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PS THINK UP BUSINESS SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800684284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136231201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094538150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3170401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση