Βρέθηκαν 115 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801615701
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160186301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙ ΕΝΤ Ο ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996688048
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159447001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLSTICE TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801457927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157289001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΝΤΕΝ ΕΡΜΕΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801427806
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156595301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΚΜΟΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801397780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155955901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HANS VAN HOLLAND HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801388051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155739101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΝΤΕΝ 2020 ΕΡΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801377208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155506501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REGAL BARS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801351580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154931401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση