Βρέθηκαν 29 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TERRA DEORUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802198714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171935501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MR POP DEVELOPMENT Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802037709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168653501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΛΟΥΦΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801439172
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156858301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REGAL BARS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801351580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154931401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 018590716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5989001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGC SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801202330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151637401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NICKY΄S ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800997866
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146615301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

B.D.L. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800904181
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144573201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση