Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SANGUEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801770018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163000801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONSCIOUS LUXURY MOVEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800907029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144646701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEOMETRIC SHAPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800703790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137473601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUY A BOO Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800691877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136690601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

V.K. HER CLOSET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800648629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133993901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047123250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132125701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135541803
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7652501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση