Βρέθηκαν 53 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EPIC ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801714807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162029401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2ΠΡ ATHLETICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801562021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159176801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LA MEAT MAISON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801547804
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158913501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RNG Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801434926
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156760901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DMAX A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423426
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156496101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLACK WAVE ΒΑΡΚΙΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801301005
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153885001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση