Βρέθηκαν 46 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOETON ARCHITECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801902136
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165467801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2022
  • ACTIVE 

FLUOR GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801827304
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164088601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2022
  • ACTIVE 

A2Z ARCHITECTURAL ENGINEERING CONSULTANCIES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801806820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163704601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2022
  • ACTIVE 

CMAD ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801512748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158272701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2021
  • ACTIVE 

Ε. ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ - Α. ΤΣΟΝΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801418582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156396601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2020
  • ACTIVE 

DNE ARCHITECTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801227821
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152208501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2019
  • ACTIVE 

YOUR PROJECT I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801171661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150753301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2019
  • ACTIVE 

L.A. STUDIO ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΕΕ


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 800948915
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145560401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2018
  • ACTIVE 

ΔΟΛΙΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800839378
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142641401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2017
  • ACTIVE 

Σύνδεση