Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOR CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802134085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170632701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4π architects ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802045144
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168808301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RE.B.CO GROUP Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801721000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162161301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NELKA Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801720992
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162161201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801544629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800963193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145852401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STYLIANIDIS -HATZIYANNAKIS ARCHITECTS O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800723394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138425701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800563230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129514201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση